در این دوره آموزشی شما با قابلیت های اساسی و کلیدی زبان برنامه نویسی جاوا آشنا خواهید شد .

 در این دوره آموزشی شما با قابلیت های اساسی و کلیدی زبان برنامه نویسی شی گرا (OOP) آشنا خواهید شد .

در این دوره آموزشی شما با قابلیت های همچون   Servlets  و JSP در برنامه نویسی تحت وب جاوا آشنا خواهید شد.