استاد:John Sonmez

مدت دوره: 8 ساعت

مخاطبان: ویژه برنامه نویسان جاوا                                                                در این دوره آموزشی شما با قابلیت های اساسی و کلیدی زبان برنامه نویسی جاوا آشنا خواهید شد .

                                           

استاد:Simon Allardice

مدت دوره: 3 ساعت

مخاطبان: همه متقاضیان

                                                                  در این دوره آموزشی شما با قابلیت های اساسی و کلیدی زبان برنامه نویسی شی گرا (OOP) آشنا خواهید شد .

                                                     

استاد:Kevin Jones

مدت دوره: 3 ساعت

مخاطبان: ویژه برنامه نویسان جاوا                   

 در این دوره آموزشی شما با قابلیت های همچون   Servlets  و JSP در برنامه نویسی تحت وب جاوا آشنا خواهید شد.