خبرهای سامانه

عکس رضا متين وفا
رتبه ی ۱ شورای عالی انفورماتیک در زمینه ی آموزش و پژوهش
از رضا متين وفا در دوشنبه، 9 تیر 1399، 12:31 عصر
 

کسب رتبه ی ۱ شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه ی آموزش و پژوهش

  

 افتخاری دیگر در کارنامه ی گام الکترونیک
شرکت گام الکترونیک در راستای توسعه سیستم آموزش و ارائه ی مشخصه های کیفی و کمی لازم موفق به کسب رتبه ی یک شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه ی آموزش شد.
همچنین در زمینه ی خدمات ...

خواندن ادامهٔ مطلب
(127 کلمه)