خبرهای سامانه

رتبه ی ۱ شورای عالی انفورماتیک در زمینه ی آموزش و پژوهش

 
عکس رضا متين وفا
رتبه ی ۱ شورای عالی انفورماتیک در زمینه ی آموزش و پژوهش
از رضا متين وفا در دوشنبه، 9 تیر 1399، 12:31 عصر
 

کسب رتبه ی ۱ شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه ی آموزش و پژوهش

  

 افتخاری دیگر در کارنامه ی گام الکترونیک
شرکت گام الکترونیک در راستای توسعه سیستم آموزش و ارائه ی مشخصه های کیفی و کمی لازم موفق به کسب رتبه ی یک شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه ی آموزش شد.
همچنین در زمینه ی خدمات پشتیبانی پروژه های انفورماتیکی با یک پله صعود نسبت به قبل توانست رتبه ۳ را از آن خود نماید.
برای مشاهده رتبه بندی در سایر زمینه ها به سایت http://sajar.mporg.ir مراجعه بفرمایید.

شایان ذکر است،شرکت گام‎الکترونیک دارای رتبه ۱ از شورای عالی انفورماتیک ایران و پروانه بهره‌برداری برای تولید نرم‌افزار و گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنایع و معادن کشور می‌باشد.